VanSchijndelAdvies is een adviesbureau op het gebied van verkeer en vervoer (mobiliteit), waar u zich snel thuis zult voelen. Ik wil het graag helder, beeldend, kort en bondig houden. Geen ellenlange verhalen produceren, maar samen met u zo snel mogelijk concreet aan de slag gaan en projecten realiseren. Dat kan als wij samen hetzelfde willen: succes.

SUCCES = WILLEN & DOEN.

Daar waar vele bureaus zaken laten liggen (operationeel niveau) gaan wij ze samen invullen. Dus géén dikke rapporten schrijven met veelbelovende uitvoeringsprogramma's en dan ...... vaak niets meer. Laten wij ook concreet invulling geven aan goede adviezen en er ook iets mee doen. Dus niet alleen strategisch, tactische adviezen op fullcolor materiaal; maar operationeel bruikbaar advies. Vandaar ook het motto: "géén maatpak, wel maatwerk".

U en ik willen beiden hetzelfde namelijk op de meest effectieve en efficiënte wijze een doel bereiken. Dat kan altijd op een nieuwe en verrassende wijze, als u ook buiten gebaande paden durft te treden. Daar kan Jan van Schijndel u in adviseren en bijstaan.