PROJECTINHOUD "REFLECTIONDAY"

Bij REFLECTIONDAY staat zichtbaarheid en reflectie centraal. Bij fietsverlichtingscampagnes en projecten draait het hoofdzakelijk om verlichting. Dat is ook heel belangrijk en ook verplicht om te gebruiken tijdens de donkere dagen. Maar REFLECTIONDAY wil vooral aandacht schenken aan goed zichtbare kleding en materialen bij basisschoolkinderen. Verkeersveiligheid daar gaan we samen werk van maken. Zorg dat je gezien en geflitst wordt. Dit keer krijg je geen boete, maar maak je kans op een mooie prijs.

DOELGROEP (onder- en bovenbouw basisschoolkinderen)

Het project REFLECTIONDAY is in het verleden gestart met basisschoolkinderen van de groepen 5 t/m 8. Echter door het zichtbare succes rondom schoolpleinen hebben vele ouders en verzorgers gevraagd om ook de allerjongste basisschoolkinderen deel te laten nemen aan het project. Ja; waarom ook niet! Verkeersveiligheid geldt toch voor iedereen. Door kinderen op jonge leeftijd bewustwording bij te brengen is gedragsbeïnvloeding t.b.v. verkeersveiligheid misschien ook denkbaar. En hopelijk volgen met ons nog vele andere weggebruikers met reflectiematerialen. Het project is prima uit te voeren voor alle onder- en bovenbouw basisschoolkinderen.

PROJECTPERIODE (1-12 t/m 21-1)

REFLECTIONDAY start jaarlijks op 1-12 van een jaar en eindigt op 21-1 van het daarop volgende jaar. Alarmnummer 112 willen we zo min mogelijk bellen voor verkeersongevallen en op 21-1 zijn de donkerste dagen al weer nagenoeg verstreken. Dan zijn die cijfers ook mooi gespiegeld. Dus op 21 januari zijn de prijswinnaars bekend!